top of page
Logo - krajacek.jpg

NÁŠ PŘÍBĚH

HHH_9981.jpg

Železnorudský folklorní soubor vznikl na základě myšlenky několika nadšenců, kteří usoudili, že by bylo dobré šířit lidovou hudbu nejen mezi dospělé ale i děti. Mimoto i odhalit, oživit a uchovat šumavské zvyky a lidové tradice, a tak vytvořit možnost předat je dalším generacím. Proto na přelomu roku 2017 a 2018 vznikl pod záštitou ZŠ a MŠ Karla Klostermenna v Železné Rudě Folklorní soubor Hořec a Hořeček.

Těleso se skládá z taneční a hudební složky. Taneční sekce Hořeček je složena z dětí ve věku 4 až 11 let, které prezentují choreografie sestavené na lidové písně pocházející z Plzeňského a Jihočeského kraje, přičemž přednost mají především písně ze Šumavy. Na jejich vystoupeních je doprovází lidová muzika Hořec. Její součástí jsou čeští a němečtí muzikanti z blízkého i dalekého okolí Železné Rudy.

I když je tento folklorní soubor velice mladý, má za sebou již jeden obsáhlejší projekt „Rok folkloru bez hranic“ v kooperaci s bavorským Kulturním občanským sdružením „Přes Hranici“ - Kulturverein „Über d´Grenz“ z Dispozičního fondu v Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Díky němuž mohl realizovat hned tři vystoupení, které proběhly na hranicích v Alžbětíně/Bayrisch Eisensteinu na hraničním nádraží mezi Českou republikou a Německem. A začít tak spolupracovat s bavorským spolkem „Über d´Grenz“.

 

20180708-104.jpg
bottom of page